Coşkunöz Holding
World Icon

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Coşkunöz Alabuga müşterilerine en iyi hizmeti sunmak ve beklentilerinin ötesinde çözümler yaratmak için müşteri odaklı yaklaşımı stratejilerinin merkezinde konumlandırır.

Bu yaklaşımın başarısı için, insan kaynağının vazgeçilmez ve en önemli değeri olduğunu bilerek çevreye olan sorumluluğun bilincinde, sürekli gelişim ve kalite odaklı bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler.

Yalın Yönetim felsefesi ve nitelikli iş gücü ile ile süreçlerini uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde sürekli iyileştirir, bilgi sistemleri ile destekler, değer katan yenilikçi ve yaratıcı çalışmaları cesaretlendirir ve Ar-Ge yaklaşımını stratejik öncelik olarak belirler.

Bu hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak risk ve fırsatları değerlendirme yaklaşımı ile bütünleşik Kalite Yönetim Sistemlerini kurar ve geliştirir.

Bu çerçevede, müşteri isteklerine en uygun, en ekonomik ve en hızlı çözümleri tutkuyla geliştirip üreteceğimizi ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı sürdürülebilir şekilde yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

Çevre ve Güvenlik Politikamız

Coşkunöz Limited Şirketi, otomotiv sektörü odaklı metal parçalar üreticisi olup, aynı zamanda Coşkunöz Holding'in Rusya'da presli sac parça üretimine yönelik ilk yabancı yatırım projesidir.

Şirketimiz, hükümet politikasını, ilgili tarafların beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, hem çalışanlarına hem de menfaatine çalışanlarına yaralanmanın önlenmesini, sağlığı korumayı, çevreyi korumayı ve üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı taahhüt eder.

 • Ürün ihraç eden ülkelerin gereksinimleri de dahil olmak üzere, malzemelerin geri dönüştürülmesine yönelik uluslararası yönergelerini dikkate alarak, Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından belirlenen Şirket faaliyetleri için geçerli kural ve düzenlemelere uygunluk; 
 • İş güvenliği, sağlık, kaynaklar ve çevrenin korunmasına özen gösterilmesine ilişkin kurumsal kültürü geliştirmek, bu işe çalışanları dahil etmek ve gerektiğinde danışmanlık yapmaları için davet etmek; 
 • Şirket çalışanlarının çevrenin korunması ve iş sağlığı ile ilgili sorunların çözümündeki rolüne ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak; 
 • Üretim süreçlerinden, kullanılan malzemelerden, tedarikçilerin ve yüklenicilerin faaliyetlerinden kaynaklanan sağlık ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak ve önlenmesi için çalışmak;
 • Üretim faaliyetleriyle ilgili olarak çalışanların yaşam, sağlık ve refah önceliğine riayet ederek, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratmak; 
 • Yaralanma ve sağlığa zarar gelmesini önleyerek “sıfır kaza” hedefine ulaşmaya çalışmak;
 • Kazaları, olayları ve bunların etkilerinin sonuçlarını önlemek için her türlü çabayı göstermek; 
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak, iş sağlığı ve güvenliği alanında riskleri azaltmak;
 • Şirketin çevre koruma alanındaki faaliyetleri ile ilgili çevresel bilgilerin kapsamlı erişilebilirliğini sağlamak;
 • İş süreçlerinin verimliliğini ve etkinliğini artırarak ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, ilgili tarafların gerekliliklerine uygun olarak entegre yönetim sistemini sürdürmeyi;
 • Risk değerlendirmesi ve fırsatların gerçekleştirilmesine dayalı süreç bazlı yaklaşımı ve düşüncesini teşvik etmeyi;
 • Belirlenen hedeflere ulaşma derecesinin analizi ile birlikte belirtilen politikanın uygulanmasını; 
 • Gerekli kaynakları sağlamayı;
 • Personeli dahil etmeyi, yönetmeyi ve desteklemeyi;
 • Çalışanların olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları rapor ettiklerinde takip edilmelerinden korunmalarını sağlamayı;
 • Şirkette entegre yönetim sistemi alanında iyileştirmelerin uygulanması konusunda katkıda bulunmayı taahhüt eder.


   

Çalışma Koşulları Özel Değerlendirmesi Sonuç Özet Tablosu

 • Сводная ведомость СОУТ 2019 1
 • Сводная ведомость СОУТ 2019 2
 • Сводная ведомость СОУТ 2020 1
 • Сводная ведомость СОУТ 2020 2
 • Сводная ведомость СОУТ 2022 1
 • Перечень мероприятий 2022 1
 • Перечень мероприятий 2022 2
 • Сводная ведомость СОУТ 2022 2
 • сводная ведомость СОУТ 25082023
 • Специальная оценка условий труда 2024